Markalaşma; Şirket, ürün, kişi ya da kuruluşların statü ve kimlik kazanma sürecine verilmiş olan genel bir kavramdır. Bir ürün ya da kuruluşun halihazır piyasadaki yerini alması için gereken şey isim, yani markadır. Logonun yapılan çalışmaları, imaj çalışmaları gibi tasarımsal sürecin tümü kurumsal kimliğe bir zemin hazırlayabilmek ve ürünün/kuruluşun  markalaşma sürecini tamamlayabilmesi içindir.

Piyasada sağlam bir yer edinebilmek için, hedef kitleye ulaşmak ve sistemli olacak şekilde marka çalışması yapılması gerekir. Ürünü temsil edebilecek logo, şirketi tanıtabilecek bültenler, hedef kitlenin algısında yer edinebilecek tüm bu yapılan görsel çalışmalar markalaşmanın yolunda atılması gereken adımları kapsamaktadır. Projelerde, markalaşma süreçlerinin kaliteli ve sonuca odaklı olması için şirkete ve ürüne yönelik özel çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Bu özel çalışmalar; logo, reklam jingle’ı, slogan, özel paketleme ürünleri ya da bir şirket ritüeli olabilir. Dünya markalarını incelediğimiz zaman sadece kullanılmış bir renk ve bir grafikle marka olmayı başarabilmiş isimleri görebilmek mümkündür. Markalaşmak kolay değildir. Kimi zaman sadece bir sloganla marka haline gelebilmek mümkün olabiliyor. Zira bu etaba gelene kadar tüketicilerin görmüş ya da görmemiş olduğu fazlaca önemli olan bu süreç şirket tarafından P&R çalışmalarıyla gerçekleştirilir. Bir marka oluşturabilmek için yapılması gereken sadece sağlam bir logo oluşturabilmek ya da etkileyici olan bir reklam filmi hazırlamaktan daha fazlasıdır. Tüm bunların altını dolduran ve istenilen düzeye getirmekte olan şey fikirlerle birlikte uygulamalardır. Düşünülmüş her bir fikir, uygulamaya sokulmuş her bir çalışma tüketicilerin üzerinde farklı etkiler bırakmaktadır. Yardım etkinlikleri, sosyal sorumluluk projeleri,hedef kitleye yönelik olan özel kampanyalar ve markanın çevreye, dünyadaki sektörel gelişmelere karşı göstermiş olduğu tavır bile markanın sürecini doğrudan etkilemektedir.

Markalaşmaların tüketicilerin üzerinde olan en önemli etkisi, faydalı bir ürün = marka bir ürün algısı yaratabilmekte yatar. Kişiler, ihtiyaç duymuş olduğu bir ürünü bildiği bir markadan almayı tercih etmektedir. Bu anlamda markanın görsel yüzü olan logo ve tanıtımlar oldukça önemlidir. Basit ve akılda kalıcı olan logolarla markalaşmanın sürecinde tüketicilerin hafızalarında kolayca yer edinebilmek mümkündür.

“Markanızı oluşturulurken yavaş ve emin adımlar atmaya dikkat etmeliyiz. Öncelikle şirketin görünen yüzü ile ilgili çalışmaların yapılmış olması ve küresel pazarda yer edinebilmek adına kaynakları doğru bir şekilde kullanarak etkili hamleler yapılmalıdır.”