Kişisel Veri Nedir?

6698 sayılı KVKK Kişisel veri, kimliği belirli ya da belirlenebilir bir kişiyle ilgili herhangi bir bilgidir, kişinin kimlik yapısını ortaya koyar.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlemesi, açıklaması, aktarılması, kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerine gerçek veya tüzel kişilerce tamamen veya kısmen otomatik olan ya da otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen eylemlerin tümünü kapsar. Kişisel verilerin işlenmesi , yani belittiğimiz bütün eylemlerin izinsiz yapılması hukuka uygun değildir.

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İşlenmesinin Cezası Nedir?

5237 sayılı Türk Ceza Kanuna göre

  • Kişisel verileri hukuka uygun olmayan şekilde kaydeden kişiler: bir yıldan üç yıla kadar
  • Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçiren veya yayan kişiler: iki yıldan dört yıla kadar,
  • Kişisel verileri silinmesi veya anonim hale getirilmesi kanununa aykırı hareket eden kişiler: bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Gizlilik Politikası Nedir?

Gizlilik politikasının uygulanabilirliği ve süresi veri koruması hukuku’na ve kişisel verilerin korunması ile ilgili yukarıda da belirttiğimiz kanunlara dayanır.

Günlük hayatımızın akışında birçok internet  sitesi ve mobil uygulamada da karşılaştığımız gibi kişisel verilerimiz siteler veya uygulamalarca toplanabilmektedir. Bu işlemi genelde ticari olmak üzere çeşitli amaç yöntemlerle yapabilirler. Verilerin toplanması için kullanıcıların cevaplayacağı üyelik, kullanım veya anket sorularının sorulması ya da arka planda kullanıcının trafik dahil tüm bilgilerini almayı sağlayan başka bir uygulama (Çerezler) kullanılması gibi yöntemler bulunur.

Tabi bütün bu işlemler belirli yasalar ve çerçeveler içerisinde yapılabilir. Kişisel verilerin kanuna uygun şekilde toplanıp işlenebilmesi; kullanıcıya kendisiyle ilgili kişisel verilerin nasıl toplandığının, bu verilerin ne yapılacağının, ne kadar süre tutulacağının ve nasıl işleneceğinin detaylı aktarılmasıyla mümkün olur. Bu bildiri işleminin yapıldığı yazılı metne de “Gizlilik Politikası” denir. Kullanıcılar, kişisel verilerinin nasıl kullanılacağını bu metin içerisinde görmeleri ve metni onaylamaları gerekmektedir.

Gizlilik Politikasında Neler Olması Gerekir?

  • Kişisel verilerle ilgili öncelikli sınırlama, toplanılan bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılmamasıdır. Bu kurallar ile ilgili tek istisna, resmi mercilerden alınan yazılı taleplerdir. Devlet kurumlarınca istenen verilerin paylaşılması yasal olarak sorun teşkil etmez. Gizlilik Politikalarında bu durumu belirtmeniz zorunluluk değildir ve belirtmeseniz dahi geçerlidir.
  • Toplanan kişisel verilerin nasıl bir amaçla kullanılacağının belirtilmesi gerekir. Toplanılan veriler, Gizlilik Politikası’nda belirtilmeyen amaçlar dışında işlenemez.Toplanan kişisel verilerin ne kadar süre ile elde tutulacağı, tutulan süre içerisinde hangi işlemlerin yapılacağı ve hangi tür bilgilerin toplandığı Gizlilik Politikasında belirtilmesi gerekir.
  • Toplanan kişisel verilerin kimlere verileceği ve verdiğiniz kişi ve kurumların kullanıcıların sundukları kişisel verileri nasıl değiştirip silebilecekleri de Gizlilik Politikasında ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

Gizlilik Politikası Nasıl Oluşturulur?

İnternet siteleri veya uygulamalar için gizlilik politikası hazırlamak oldukça kolay ama bir o kadar da önemlidir. Bir internet sitesi veya uygulamanız varsa, avukatlar aracılığıyla hazırlanan resmi Gizlilik Politikalarını kullanabilir veya kullanılan samimi dille yeni bir Gizlilik Politikası yazabilirsiniz.

Yazmış olduğunuz bu metni internet siteniz veya uygulamanızda yayınlayarak yaymalısınız.

Gizlilik politikası metni yazarken dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir:

  • Gizlilik politikası metninin dili açık ve akıcı, yazı stili ise okunaklı olmalıdır.
  • Metni yazarken kendinize siz olsanız bu politikayı ne şekilde okumak isterdiniz gibi sorular sorun.
  • Gizlilik Politikası, web sitesi veya uygulamamız içerisinde mutlaka görünür ve ulaşılabilir bir yerde olmalıdır.

Müşteri ilişkilerinizi daha verimli bir şekilde yönetebilmek için Mikro Yazılım Müşteri Kayıt ProgramıMüşteri Takip Programı ve Müşteri Yönetimi Programı kullanabilir, zamandan tasarruf edebilirsiniz.