Fatura, satın alınmış bir ürünün özelliklerini, birim satış tutarı ile, toplam fiyatını göstermekte olan belgedir. Ticari faturalar ise proforma faturaya, siparişlere, sözleşmeye ya da kontrata istinaden satıcının tarafından düzenlenmiş olan belgelerdir. Ürün ya da hizmetin satışını ispatlayabilecek ticari faturalar, muhakkak olan faturalardır. Proforma faturalar, satıcının tarafından belirtilmiş satışla alakalı koşulların alıcıların tarafından onaylanması durumunda kesin satış faturasına dönüştürülmektedir ve fatura kesimi yapılmaktadır. Satış işlemlerinin gerçekleşmesi ile satıcı tarafından düzenlenmiş olan faturaların diğer adı orijinal faturalardır.

Uluslararası ticarette oldukça sık kullanılmakta olan ticari faturalar, döviz transferi ve taahhütleri ile gümrük işlemleri esas olarak alınan belgelerdir. Ticari faturaların uluslararası ticarette de kullanılmasından dolayı olabildiğince kapsamlı olmasına, bilgilerin açıkça ve net bir şekilde belirtilmesine dikkat edilmeli. Özellikle yabancı dil bilgisi az olan insanların bile anlayabileceği düzeyde anlaşılacak olmasına özen gösterilmelidir.

 

Ticari faturada bulunması gereken bilgiler

Ticari faturaların içinde belirtilmesi gerekmekte olan bilgiler, UCP-600’ün (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) 18. maddesince düzenlenmiştir. Ticari faturalarda bulunması gereken bilgiler şu şekilde sıralanabilir:

 • Ürünün fatura tarihi
 • Ürün ya da hizmetin cinsi
 • Satıcı ve alıcının isimi, ünvanı ve adresleri
 • Ürünün ödeme şekli
 • Ürünlerin başlangıcı
 • Ürünün teslimat şekli
 • Ürün veya hizmetin birim fiyatı, miktarı ve tutarı
 • Ürünlerin ambalaj özellikleri, numaraları gibi detaylı açıklamaları
 • Faturayı düzenleyen kişinin imzasının bulunması, (UCP- 600’e göre böyle bir zorunluluk bulunmasa da ülkemizdeki yasalar gerçek imza bulunmasını zorunlu tutmuştur.
 • Navlun ve sigorta primi tutarları (Navlun Faturası: CF veya CIF satışta navlun, satıcının tarafından ödenmektedir. Satılan ürünün faturasında, navlun tutarı ürün bedeline dahil olacak şekilde yazılmalı ya da ürünün tutarı, ücretinden ayrı olarak gösterilmelidir. Bu faturaya navlun faturası denmektedir. Girilen tutarlarda akreditif, ürün bedeli ile birlikte navlun bedelini de içeriyorsa eğer konşimento ve diğer sevk belgesinin üzerine “navlunu ödenmiştir” ifadesinin eklenmesi gerekmektedir.)
 • Yükleme ve indirme yerleri.

İşletmelerde, günümüz şartlarının getirdiği birçok fayda e-fatura sistemine geçiş yaparak faturalarını dijital ortamlarda kesmeye başlar. E-Fatura mükellefi fatura kesmeye başlanmadan önce bilmesi gereken iki farklı türü bulunmaktadır. Bu iki e-fatura türü, esas e-fatura ve ticari e-faturadır. Ticari faturanın “e” olan hali ticari e-fatura, ticaretle uğraşan birçok insanın tercihi haline gelmiştir.

Ticari e-fatura nedir?

İki esas e-fatura türlerinden biri olan ticari e-fatura, bir faturanın kesilmek üzere gönderici tarafından alıcıya iletilmesine dayanan dijital belgedir. Bu fatura türünün göndericiye, alıcı faturayı verdiğinde, alıcının kendisine ulaşan ticari faturayı herhangi bir sorun bulunmadıysa eğer kabul etmesi gerekir, teknik bir sorun olduğu anlaşılırsa, reddetme ya da iptal etme gibi hakları bulunmakta. Bu neden ile alıcı, gönderici tarafından düzenlenmiş olan ticari e-fatura aldığında, karşı tarafın kabul edip etmediğine dair bir yanıtta bulunmalıdır. Ticari e-fatura, esas e-faturanın aksine alıcıya gönderildiği anda onaylanmayabilir ve onay beklenir.

Ticari e-fatura nasıl kesilir?

Ticari olan e-faturanın kesilmesi, satın alınmış bir ürüne ait faturanın dijital yollarla alıcıya iletilmesi olayıyla gerçekleşir. Alıcının faturada teknik bir sorun olduğunu fark etmesiyle bu durumda, fatura iptali için başvuruda bulunma hakkına sahip olur. İnternet üzerinden yapılmakta olan alışverişlerin popülerlik kazanmasıyla birlikte ticari e-faturanın da önemi bir hayli artmıştır.

Ticari olan e-fatura, diğer bütün e-fatura çeşitleriyle benzer bir şekilde kesilmektedir. Matbu faturayla aynı hukuki nitelikleri taşımakta olan e-fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenmiş olan kuralların çerçevesinde hazırlanmaktadır. Ticari e-fatura hazırlanırken, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiş bu standartların izlenmesi gerekir.

Faturaların takibini kolayca yapılabilmesi için DIA Programı kullanarak, işletme karlılığınızı artırabilirsiniz. DIA sahibi olmak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.