KURUMSAL KİMLİK

Kurumsal kimlik, bir işletmenin veya kurumun görsel cihazları kullanarak marka vizyonunu oluşturması ve kendini tanıtması açısından önemlidir. Kurumun veya işletmenin kendini tanıtma biçimi olarak tanımlanabilir. Kurumsal kimlik oluşturularak kurum veya işletmenin tanınması ve şirket deneyiminin artırılması hedefleniyor.

Kurumsal Kimlik Nedir?

Kurumsal kimlik, pazarlamada bir kurum veya işletmenin kendini görsel öğelerle somut hale getirmesi ve imaj oluşturmasıdır. Kurumun markalaşma sürecine katkı sağlar. Logolar, renk şemaları kurumsal kimliğin oluşturulmasında etkilidir. Kurumun hedef kitlesiyle iletişime geçebilmesi, onların dikkatini çekebilmek firmalar için oldukça önemlidir. Kurumsal kimlik de kullanıcıların markaya olan sadakatini üst düzeye çıkarır.

Kurumsal kimlik; kurumsal iletişim, kurumsal davranış ve görsel göstergelerin bir araya gelmesi ile ortaya çıkar. Hedef kitlenin gözünden bir “Kurumsal İmaj” oluşturulur. Kurumsal imajın olumlu olması kurumun itibarı açısından oldukça önemlidir.

Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde firmalar kurumsal kimlik tasarımına özen göstermeli ve kurumsal kimlik için uzman kişilerle çalışmalıdır. Hedef kitle ile kurumsal kimlik bağdaşacağından ve müşteri davranışının buna göre şekilleneceğinden kurumsal kimliğin oluşturulması gerekir.

Kurumsal Kimliği Belirleyen Unsurlar Nelerdir?

  • Kurumun misyonu
  • Şirketin kuruluş amacı
  • Şirketi kuran değerler
  • Kendinizi rakiplerinizden nasıl ayırıyorsunuz?
  • Kurumun insanlarla iletişimi
  • Kurumu özel kılan unsurlar
  • Şirketi 3 kelimeyle nasıl tanımlarsınız?
  • Şirketin ön plana çıktığı konular