Google AdSense, online içerik üreticileri için maddi kazanım imkanı oluşturan bir uygulamadır. Sözünü ettiğimiz online içeriklerin, internet kullanıcıları tarafından ilgi görmeye başlaması ile birlikte ziyaret sayıları ve tıklanma oranları artış gösterir. Günümüz teknolojisi ile bu tarz içeriklerle ilgili kimselere ulaşmak oldukça kolaydır. Reklam vermek isteyen kişiler, ilgi çekici bu içeriklerle hedef kitlelerine kolayca ulaşabilirler.

Örneğin, makyaj malzemesi üzerine içerikler üreten bir kullanıcı, kozmetik alana ilgi duyan kişileri bir araya toplamış olur.  Ziyaretçileri kendisine çekmeyi başaran başaran içerik üreticiler, bir kozmetik firmasının kendi hedef kitlesine ulaşabilmesi açısından oldukça kullanışlı kaynaklar oluştururlar. Bahsettiğimiz kozmetik firması, yayın yapan kişinin içeriklerine reklam verdiği zaman kozmetik ürünlerini görmek isteyen internet kullanıcılarını kendi sitesine çekmeyi başarabilir.

Google AdSense Nasıl Çalışır?

Google AdSense sayesinde web siteleri, Youtube vb platformlarda içerik üreten kişilere, Google AdSense üzerinde hesap oluşturmaları şartıyla, elde edilen reklam gelirinden pay verilir. AdSense, içerik üreticilerin / yayıncıların popülerlik durumuna göre bir dağıtım kriteri belirler. Buna göre içerik üreticileri bir gelir elde eder.

Sözünü ettiğimiz içeriklerde yer alan reklamlar, reklam vermek isteyen firmalar tarafından oluşturulur. Ücretler, içerik üreticinin / yayıncının popülaritesine ve izlenme sayılarına göre, reklam verenler tarafından belirlenir. AdSense açık arttırma sistemi sebebiyle en çok ödeme yapan reklamı, yayıncıya seçme hakkı tanımaksızın yayıncının içeriğinde gösterir.

Google Adsense üzerinden Elde Edilen Gelirin Niteliği

Ülkemizde bu tür gelirlere getirilen son düzenlemeye göre bu gelirler, reklam gelirinden alınan pay olarak değerlendirilir. Bu nedenle de ticari kazanç olarak kabul edilir, aynı yıllar içerisinde birden fazla dönem ya da fazla yılda peş peşe gelir elde etme durumunda ise gelir vergisi mükellefiyeti oluşur.

Bu düzenlemelerden de anladığımız üzere, internet uygulamaları veya web sayfalarına içerik çıkaran yayıncılar, Google AdSense üzerinden elde edilen gelirlerin doğrudan elde ettiğimiz bir reklam geliri gibi değerlendirmesinden ötürü vergi mükellefi olur.

Google AdSense üzerinden gelir edinen kişiler, hem gelir vergisi hem Katma değer vergisi mükellefi olurlar. Şöyle ki gelir elde eden kişiler, fatura düzenleyebilmek için kurduğu ilk işletmeyi şahıs işletmesi olarak açtıysa  ve 29 yaşını aşmamışsa 75 bin TL’ye kadar elde edilen yıllık gelirin vergisini ödemekten muaf olur.

Google AdSense Gelirleri Hangi Vergiye Tabidir?

Türk vergi sistemi, tekil şirket ve gerçek kişilerin kazançlarını Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergilendirirken, kurumların kazançları ise Kurumlar Vergisi Kanunu’na (KVK) göre vergilendirir. Google AdSense kazançları da kurumlar vergisi ve gelir vergisi olmak üzere farklı vergi çeşidine tabi tutulur. Bu vergiler, kazanç oluşma şekline, sıklığına. Niteliğine göre değişebilir. Google AdSense gelirlerinin tabi tutulduğu vergi çeşitleri şöyledir:

Kurumlar vergisi: Bu vergi, sermaye şirketi AdSense kazançlarından yükümlü  tutuldukları vergidir. 2020 yılından itibaren, AdSense gelirlerinin vergi oranı %20 olarak belirtilmiştir.

Gelir Vergisi: Bu vergi çeşidi, şahıs şirketlerinin Adsense kazançlarının tabi tutuldukları vergidir. Gelir vergisinin sabit oranı olmamakla birlikte AdSense  kazancına göre değişiklik gösterir.

Google AdSense Kazancı Nasıl Vergilendirilir?

Google AdSense üzerinden elde edilen kazançları vergilendirebilmek  için fatura düzenlemesi gerekli bir husustur.  Google’a düzenlenecek olan fatura işlemi için bir şahıs, limited şirket veya anonim şirketi kurulması gerekir. Fatura düzenleme işlemiyle birlikte gelen bir hususta Gelir İdaresi Başkanlığı’na ilgili dönemlerde vergilendirme başvurusu yapılır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafınca elde edilen kazanca göre vergi borcu çıkartılır. Bu vergi borcu, gelir elde eden yükümlülüğü olan yayıncılar tarafından ödenir. Böylelikle Google AdSense üzerinden ele alınan kazançlar, yasal bir şekilde belgelendirilmiş ve vergisi ödenmiş bir kazanca dönüşür.

https://www.instagram.com/p/CTmJNKrqsEZ/