Yurtdışında şu anda üçüncü jenerasyon gurbetçi vatandaşlarımız hayata atılmakta, yaşadıkları toplumlarda söz sahibi olmaya başlamaktadır. Hayatın doğal bir gerçeği olarak, ikinci jenerasyondan itibaren istemeyerek de olsa anavatandan kopmalar başlamış üçüncü jenerasyon ile hız kazanmıştır. Bu durum; gurbetçi vatandaşlarımızın Türkiye’deki haklarını, kanunları ve uygulamaları, ekonomik ve sosyal hayatı çok az veya hiç bilmemelerine sebep olmaktadır. Hal böyle olunca, karşılaşılan sorunların çözüm merkezleri, ihtiyaçların giderilmesi için gidilecek yerler bilinmemekte; yanlış/uzman olmayan kişi/kuruluşlardan yardım talep edilmekte, istenilen sonuçlar alınamamaktadır. Karşılaşılan bu tür olaylar neticesinde maddi ve manevi zararlar görülmekte, anavatandan soğumalar, anavatandaki halkımıza karşı olumsuz düşünceler, tedirginlikler oluşmaktadır. Tüm bu sorunları ortadan kaldırmak, gurbetçi vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde sorunlarını çözmek, ihtiyaçlarını karşılamak E-VATAN’ın ana misyonlarındandır.